Kiky pihalle ja kunnon palkat tilalle – tervehdys Teollisuus 49:n vuosijuhlassa

Tänään kävin esittämässä Turun vasemmistoliiton tervehdyksen Teollisuus 49:n 125-vuotisjuhlassa perinteikkäässä urheilutalo Rientolassa. Puhe pähkinänkuoressa:

Turun Vasemmistoliiton puolesta onnittelen ja tervehdin Teollisuus 49:ä.

Olen ilolla seurannut viimeaikaisia julkilausumia ja kannanottojanne, joissa puolustatte työehtoja ja vaaditte alipalkkauksen kriminalisointia. Viime viikolla Turun Vasemmistoliitto päätti yksimielisesti lähteä tukemaan vaatimuksianne alipalkkauksen kriminalisoimiseksi ja työehtojen parantamiseksi.

Seuraavaksi on poistettava kiky maailmankartalta, ja pidettävä huolta siitä, ettei enää koskaan lähdetä sellaisiin diileihin, joissa heikennetään työehtoja tai annetaan reaalipalkkojen madella.

Kiky pihalle, ja kunnon palkat tilalle!

Onnea.IMG_20190209_184015.jpg

Mainokset

Lehdistön sananvapaus uhattuna: Kattelus (kok.) yritti vaikuttaa tiedonvälitykseen

Alla tänään Julkisen sanan neuvostolle jättämäni lausuntopyyntö.

Lausuntopyyntö kaupunginhallituksen pj. Katteluksen (kok.) yrityksestä vaikuttaa tiedonvälitykseen
Lausuntopyyntöni koskee seuraavaa Turun kaupunginvaltuuston 28.1.2019 kokouksessa Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas Katteluksen pitämää puheenvuoroa: http://vod.kepit.tv/turku.html -> Tallenteet -> Kaupunginvaltuuston kokous 28.01.2019 – 17.50. Katteluksen pyytämä puheenvuoro alkaa kohdasta 3.45.22. Kohdassa 3.47.23-3.48.02 Kattelus sanoo seuraavasti:

“Ja mä toivon, et nää tällaset ehdotukset, on ne sitten täällä valtuustossa, tai kaupunginhallituksessa, nii tää nyt on… harvoin poliitikko puhuu suoraan medialle, mutta puhun nyt kuitenkin.

Niin toivon, että aina ei tulis sitä mainintaa, että muut olivat tätä mieltä, ja sitten oli yksi, ja sitten toinen, joka sitä kannatti, joka ehdotti, melkein saman, mutta pikkusen eri tavalla muotoillun muutosehdotuksen, tai sitten sellasen muutosehdotuksen, jolla tiedettiin jo alunperin, että sillä ei ole läpimenomahdollisuutta.

Tällä ostetaan halpamaisella tempulla itselle rivi ja mainostilaa lehdessä. Meitä muita kohtaan se on hiukan halveksuvaa.”

Katteluksen puheenvuoron jälkeen lehdistöön liittyvä valtuuston keskustelu jatkuu vielä kahdella repliikkipuheenvuorolla.

Katteluksen puheenvuoron perusteella on syytä epäillä, että hän on yrittänyt vaikuttaa tiedonvälityksen sisältöihin. On syytä epäillä, että Kattelus poliitikkona ja eduskuntavaaliehdokkaana sekä hänen edustamansa puolue kokoomus hyötyisivät Katteluksen toivomasta tiedonvälityksen sisältöjen rajaamisesta.

Pyydän tutkimaan, onko Katteluksen yritys vaikuttaa tiedonvälityksen sisältöihin omiaan rajoittamaan lehdistön sananvapautta. Pyydän lausuntoa lehdistön sananvapauden ja yhteiskunnan faktapohjaisuuden puolustamiseksi sekä yleisemmin faktapohjaisen journalismin toimintaedellytysten turvaamiseksi ja informaatiovaikuttamisen torjumiseksi. Vallankäyttäjien ei tule tietoisesti heikentää faktapohjaisen journalismin toimintaedellytyksiä.
Lainaukset journalistin ohjeista (Julkisen sanan neuvosto):

“Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä.

Näiden ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua.”
“1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.”

“2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.”

“3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.”

“8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.“

Ehdolla eduskuntavaaleissa 2019

Jos haluat edistää eduskuntavaalien tukiryhmäni työtä kasvatuksen ja koulutuksen ryhmäkokojen pienentämiseksi, terveyskeskusmaksujen poistamiseksi sekä työehtojen parantamiseksi kautta linjan ja kuuden tunnin työaikakokeilujen järjestämiseksi, voit tukea kampanjaa vapaavalintaisella tukisummalla.

Saaja: Jaakko Lindfors/tukiryhmä
Tilinumero (IBAN): FI54 3939 0051 7486 55
BIC: SBANFIHH
Summa: vapaavalintainen tukisumma
Tekstikenttään: eduskuntavaalit 2019

Lahjoittajan nimi on julkaistava, jos hänen lahjoittamansa tuen arvo on vähintään 1500 euroa. Kampanja-aikana järjestettävään rahankeräykseen ei tarvita rahankeräyslupaa.

lindforce1

Ei vallan keskittämiselle

Turun Sanomat mainitsee päivän pääjutussaan minut yhtenä vaihtoehtona johtamaan Turun politiikkaa kuntavaalien 2021 jälkeen. Jutun otsikko on: ”Kuka kantaa pormestarin vitjoja?”

En kannata Turkuun henkilöityviä ja epäpolitisoivia kuntavaaleja, jotka vievät huomion arvoista ja asioista.

Pormestarimalli keskittää vallan tiukasti muutaman ”super”poliitikon näppeihin suljettujen ovien taakse. Suunnan pitäisi olla päinvastainen. Päätöksenteko pitäisi tuoda julkisuuteen, ja avoimuutta pitäisi lisätä eikä vähentää.

1. Turun ylimmän päättävän elimen eli valtuuston päätösvaltaa pitäisi lisätä tuomalla valtuustoon ja sitä kautta julkiseen keskusteluun kaikki kuntalaisten ja yleisen edun kannalta tärkeimmät väännöt. Tällä hetkellä kaupunginhallituksen piskuisella porukalla ja muutamalla johtavalla virkamiehellä on liikaa päätösvaltaa. Näitä päätöksiä edeltävä debatti käydään suljettujen ovien takana – toisin kuin valtuustossa, jonka käsittely on julkinen.

2. Kaikki valtuustoaloitteet pitäisi saada valmistelun kautta valtuuston äänestettäväksi. Nyt aloitteet tuodaan valtuustoon merkittäväksi käsitellyiksi. Tunkkaista päätöksentekokulttuuria on ravisteltava.

3. Asiantuntevien lautakuntien valtaa on lisättävä. Silloin valta ja vastuu ovat samassa paikassa. Kuntavaaleissa punnittakoon, minkälainen politiikka ansaitsee kuntalaisten tuen.

Pormestarimallin ainoa ongelma ei ole avoimuuden puute. Mallin haavoittuvuus on nähty Helsingissä, kun kuntavaalien asiakysymysten sijaan keskityttiin ”Anni vai Janne?” -otsikoihin, joilla nyt näköjään ollaan purjehtimassa Suomen Turkuun.

Henkilöitymistä ei edes vältetä sillä, että puoleet nimeäisivät omat pormestariehdokkaansa vasta kuntavaalien jälkeen. Tämänpäiväinen Turun Sanomat paljastaa alastomimmillaan sen, että pormestarivaali pimentäisi joka tapauksessa julkista arvokeskustelua ja nostaisi muutaman henkilön valokeilaan. Yksittäisten henkilöjen sijaan otsikoissa tulee olla puolueiden arvot ja teot.

En myöskään kannata pormestarimalliin liitettävää ”hallitussopimusta”, joka loisi kuntaan valtuustokauden mittaisen hallitus-oppositio-asetelman. Asetelma sitoisi valtuuston enemmistön käsiä ja keskittäisi valtuustolle kuuluvaa valtaa muutamien valtuustoryhmien pomoille. Tällaista vallan kahmintaa ei voi hyväksyä.

Esitän, että Turkuun valitaan jatkossa kunkin valtuustokauden ajaksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan määräaikainen kaupunginjohtaja. Tällöin valtaa ei keskitetä pienelle päättäjäeliitille, ja uusi valtuusto pääsee aina tuoreeltaan kuntavaalien jälkeen väittelemään arvoista ja valitsemaan kaupunginjohtajan ilman kytkykauppana tulevaa hallitussopimusta.

pic_5_4401218_k3693079_651

Kuvan lähde: https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4401218/Kenesta+leivotaan+Turun+ensimmainen+pormestari+Valinta+voi+olla+edessa+2021

Asumisen hinta ja alueiden eriytyminen kuriin

Turussa rakennetaan liian vähän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mikä nostaa suoraan asumisen hintaa ja heikentää mahdollisuuksia puuttua Turun sisäiseen alueelliseen eriytymiseen.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pitäisi rakentaa reippaasti lisää hajautetusti kaikkiin kaupunginosiin, jotta asumisen hinta laskisi ja jotta kaikilla asuinalueilla olisi monipuolisesti asuntoja tarjolla. Samalla nykyisten kaupungin vuokra-asuntojen vuokria tulisi laskea.

Alueellisesti monipuoliset asumismuodot ja aktiivinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto ennaltaehkäisevät yhdessä väestöryhmien keskittymistä tietyille asuinalueille. Turussa alueellinen eriytyminen on erityisen pitkällä juuri kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon keskittymisen vuoksi.

Turussa pieni- ja suurituloisten välinen alueellinen eriytyminen kasvaa koko ajan. Syynä on kaupungin valtapuolueiden haluttomuus toisaalta lisätä merkittävästi hajautettua vuokra-asuntotuotantoa ja osoittaa tuotannolle tarvittavia tontteja sekä toisaalta välinpitämättömyys lähiöiden elintärkeiden palvelujen parantamisesta.

Tein tänään kaupunginvaltuustossa seuraavan ponsiesityksen, joka meni kannatettuna eteenpäin virkavalmisteluun:

Ponsiesitys:

Turku nostaa neuvottelutavoitteenaan seuraavan MAL-sopimuskauden arava- ja korkotukivuokra-asuntojen tuotantotavoitteeksi 20 prosentista 30 prosenttiin vastaamaan Turun todellisia tarpeita.

Perustelut:

Turun alhainen toteuma 17 prosenttia nostaa Turussa asumisen hintoja ja edistää alueiden eriytymistä. Helsingissä ja Tampereella 30 prosentin tavoite mahdollistaa tasapainoisemman ja monipuolisemman asuntotuotannon.

Ei pienoisydinvoimalle

Tein 29.1.2018 valtuustoaloitteen selvityksen käynnistämisestä Turku Energian irtautumiseksi Fennovoimasta. Valtuustoaloitteen jälkeen julkaistun tilinpäätöstiedon mukaan Turku Energian omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on kasvanut yhä 3,73 prosenttiin. Selvityksen aloittamisesta äänestettiin valtuustossa 11.6.2018, jolloin selvityksen aloittaminen hävisi niukasti äänin 33-30 (2 tyhjää, 2 poissa).

Tänään Svenska Ylen toimittaja kysyi aloitteeseeni liittyen, mitä mieltä olen pienoisydinvoimaloista, joista on ollut keskustelua mediassa. Sanoin, että tätä mieltä.

  1. Radioaktiivisen jätteen loppusijoittaminen on ongelma niin pienissä kuin suurissa ydinvoimaloissa. Jätteen sijoittaminen Suomen kallioperään on tulevien sukupolvien kannalta vastuutonta.
  2. Kukaan ei halua nähdä uutta Olkiluoto kolmosta eli pilotoivan ydinvoiman ikuisuusprojektia, jonka budjetti ja taloudelliset riskit kasvavat kasvamistaan. Myös Fennovoiman budjetti on kasvanut alkuperäisestä.
  3. Pienoisydinvoimaloita ei ole toistaiseksi kaupallisesti saatavilla, joten niitä ei voida pitää luotettavana energianlähteenä. Vastaamattomia kysymyksiä on paljon toimivuudesta, hinnasta ja turvallisuudesta.
  4. Jos pienoisydinvoimalalla tuotetaan kaukolämpöä, on se rakennettava lähelle kaupunkia. Vaikka kaupungin lähelle rakennettava ydinvoimala toteutettaisiin esim. maan pinnan alapuolelle, jää ydinvoiman terrorismiriski jäljelle.
  5. Ydinvoiman polttoaine uraani on ulkomainen energianlähde. Uraania on tuotava Suomen rajojen ulkopuolelta, mikä ylläpitää ulkomaista energiariippuvuutta. Kotimaisille uraanikaivoksille on sanottava ehdoton ei. Talvivaara on päästänyt mm. uraania valumaan luontoon.
  6. Ydinvoima on riippuvainen julkisesta rahoituksesta. Julkiset investoinnit ja kehittämisrahat on suunnattava uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan sekä lämpöpumppuihin ja näiden kehittämiseen. Tuulivoiman tuottaman edullisen sähkön ja lämpöpumppujen avulla voidaan tuottaa pienoisydinvoimaan verrattuna kilpailukykyistä kaukolämpöä, jolla vähennetään kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä.

 

Ei Uittamonsillalle!

Hirvensalon osayleiskaava tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi maanantaina 11.6. Viime valtuuston kokouksessa 28.5. saimme Vasemmistoliiton esityksestä pöydättyä osayleiskaavaesityksen.

Niin sanotun Uittamonsillan rakentaminen häiritsisi sillan aidoista huolimatta melu- ja päästöhaitoin lähistön asuinalueita, Sorttamäen ja Vaahemäen jalopuumetsiä, Katariinanlaakson luonnonsuojelualuetta, Ispoisten uimarantaa, Uittamon ja Katariinan melonta-alueita ja kaikkia edellisiä alueita ympäröiviä virkistys- ja luontoalueita.

Uittamonsilta on hyvän kaupunkirakenteen ja hyvän asuinympäristön vastainen. Se näkyy ja kuuluu kauas läntiseen ja eteläiseen Turkuun ja niiden ranta-alueille. Melu- ja päästöhaitat tunkeutuvat ympäri vuorokauden mantereen puolella Pihlajaniemeen, Uittamoon ja Katariinaan sekä Hirvensalon saaren puolella Moikoisiin, Kaistarniemeen ja Papinsaareen. Ympärivuorokautisesta melusta ja päästöistä seuraisi asukkaille ja virkistyskäyttäjille terveyshaittoja. Näiden alueiden asukkaille ja virkistyskäyttäjille silta on peruuttamaton hyvinvointitappio.

Jotta Uittamonsiltaa ja siihen liittyvää tievarausta ei tarvittaisi, Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran yhteenlaskettu asukasmäärä ei saa ylittää 20 000 asukasta. Turun kaupungin suunnittelema ylimitoitettu asukasmäärä tukkisi pysyvästi liikenteen keskustan ja Hirvensalon välillä. Hirvensalon alueita on jo nyt kaavoitettu täyteen.

Uittamonsiltaa kestävämpi tapa purkaa liikennesumaa on rakentaa Lauttarannan ja Majakkarannan välille kevyen liikenteen silta ja parantaa joukkoliikenneyhteyksiä Hirvensaloon.