Ei vallan keskittämiselle

Turun Sanomat mainitsee päivän pääjutussaan minut yhtenä vaihtoehtona johtamaan Turun politiikkaa kuntavaalien 2021 jälkeen. Jutun otsikko on: ”Kuka kantaa pormestarin vitjoja?”

En kannata Turkuun henkilöityviä ja epäpolitisoivia kuntavaaleja, jotka vievät huomion arvoista ja asioista.

Pormestarimalli keskittää vallan tiukasti muutaman ”super”poliitikon näppeihin suljettujen ovien taakse. Suunnan pitäisi olla päinvastainen. Päätöksenteko pitäisi tuoda julkisuuteen, ja avoimuutta pitäisi lisätä eikä vähentää.

1. Turun ylimmän päättävän elimen eli valtuuston päätösvaltaa pitäisi lisätä tuomalla valtuustoon ja sitä kautta julkiseen keskusteluun kaikki kuntalaisten ja yleisen edun kannalta tärkeimmät väännöt. Tällä hetkellä kaupunginhallituksen piskuisella porukalla ja muutamalla johtavalla virkamiehellä on liikaa päätösvaltaa. Näitä päätöksiä edeltävä debatti käydään suljettujen ovien takana – toisin kuin valtuustossa, jonka käsittely on julkinen.

2. Kaikki valtuustoaloitteet pitäisi saada valmistelun kautta valtuuston äänestettäväksi. Nyt aloitteet tuodaan valtuustoon merkittäväksi käsitellyiksi. Tunkkaista päätöksentekokulttuuria on ravisteltava.

3. Asiantuntevien lautakuntien valtaa on lisättävä. Silloin valta ja vastuu ovat samassa paikassa. Kuntavaaleissa punnittakoon, minkälainen politiikka ansaitsee kuntalaisten tuen.

Pormestarimallin ainoa ongelma ei ole avoimuuden puute. Mallin haavoittuvuus on nähty Helsingissä, kun kuntavaalien asiakysymysten sijaan keskityttiin ”Anni vai Janne?” -otsikoihin, joilla nyt näköjään ollaan purjehtimassa Suomen Turkuun.

Henkilöitymistä ei edes vältetä sillä, että puoleet nimeäisivät omat pormestariehdokkaansa vasta kuntavaalien jälkeen. Tämänpäiväinen Turun Sanomat paljastaa alastomimmillaan sen, että pormestarivaali pimentäisi joka tapauksessa julkista arvokeskustelua ja nostaisi muutaman henkilön valokeilaan. Yksittäisten henkilöjen sijaan otsikoissa tulee olla puolueiden arvot ja teot.

En myöskään kannata pormestarimalliin liitettävää ”hallitussopimusta”, joka loisi kuntaan valtuustokauden mittaisen hallitus-oppositio-asetelman. Asetelma sitoisi valtuuston enemmistön käsiä ja keskittäisi valtuustolle kuuluvaa valtaa muutamien valtuustoryhmien pomoille. Tällaista vallan kahmintaa ei voi hyväksyä.

Esitän, että Turkuun valitaan jatkossa kunkin valtuustokauden ajaksi eli neljäksi vuodeksi kerrallaan määräaikainen kaupunginjohtaja. Tällöin valtaa ei keskitetä pienelle päättäjäeliitille, ja uusi valtuusto pääsee aina tuoreeltaan kuntavaalien jälkeen väittelemään arvoista ja valitsemaan kaupunginjohtajan ilman kytkykauppana tulevaa hallitussopimusta.

pic_5_4401218_k3693079_651

Kuvan lähde: https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4401218/Kenesta+leivotaan+Turun+ensimmainen+pormestari+Valinta+voi+olla+edessa+2021

Mainokset

Asumisen hinta ja alueiden eriytyminen kuriin

Turussa rakennetaan liian vähän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, mikä nostaa suoraan asumisen hintaa ja heikentää mahdollisuuksia puuttua Turun sisäiseen alueelliseen eriytymiseen.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pitäisi rakentaa reippaasti lisää hajautetusti kaikkiin kaupunginosiin, jotta asumisen hinta laskisi ja jotta kaikilla asuinalueilla olisi monipuolisesti asuntoja tarjolla. Samalla nykyisten kaupungin vuokra-asuntojen vuokria tulisi laskea.

Alueellisesti monipuoliset asumismuodot ja aktiivinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto ennaltaehkäisevät yhdessä väestöryhmien keskittymistä tietyille asuinalueille. Turussa alueellinen eriytyminen on erityisen pitkällä juuri kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon keskittymisen vuoksi.

Turussa pieni- ja suurituloisten välinen alueellinen eriytyminen kasvaa koko ajan. Syynä on kaupungin valtapuolueiden haluttomuus toisaalta lisätä merkittävästi hajautettua vuokra-asuntotuotantoa ja osoittaa tuotannolle tarvittavia tontteja sekä toisaalta välinpitämättömyys lähiöiden elintärkeiden palvelujen parantamisesta.

Tein tänään kaupunginvaltuustossa seuraavan ponsiesityksen, joka meni kannatettuna eteenpäin virkavalmisteluun:

Ponsiesitys:

Turku nostaa neuvottelutavoitteenaan seuraavan MAL-sopimuskauden arava- ja korkotukivuokra-asuntojen tuotantotavoitteeksi 20 prosentista 30 prosenttiin vastaamaan Turun todellisia tarpeita.

Perustelut:

Turun alhainen toteuma 17 prosenttia nostaa Turussa asumisen hintoja ja edistää alueiden eriytymistä. Helsingissä ja Tampereella 30 prosentin tavoite mahdollistaa tasapainoisemman ja monipuolisemman asuntotuotannon.

Ei pienoisydinvoimalle

Tein 29.1.2018 valtuustoaloitteen selvityksen käynnistämisestä Turku Energian irtautumiseksi Fennovoimasta. Valtuustoaloitteen jälkeen julkaistun tilinpäätöstiedon mukaan Turku Energian omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on kasvanut yhä 3,73 prosenttiin. Selvityksen aloittamisesta äänestettiin valtuustossa 11.6.2018, jolloin selvityksen aloittaminen hävisi niukasti äänin 33-30 (2 tyhjää, 2 poissa).

Tänään Svenska Ylen toimittaja kysyi aloitteeseeni liittyen, mitä mieltä olen pienoisydinvoimaloista, joista on ollut keskustelua mediassa. Sanoin, että tätä mieltä.

  1. Radioaktiivisen jätteen loppusijoittaminen on ongelma niin pienissä kuin suurissa ydinvoimaloissa. Jätteen sijoittaminen Suomen kallioperään on tulevien sukupolvien kannalta vastuutonta.
  2. Kukaan ei halua nähdä uutta Olkiluoto kolmosta eli pilotoivan ydinvoiman ikuisuusprojektia, jonka budjetti ja taloudelliset riskit kasvavat kasvamistaan. Myös Fennovoiman budjetti on kasvanut alkuperäisestä.
  3. Pienoisydinvoimaloita ei ole toistaiseksi kaupallisesti saatavilla, joten niitä ei voida pitää luotettavana energianlähteenä. Vastaamattomia kysymyksiä on paljon toimivuudesta, hinnasta ja turvallisuudesta.
  4. Jos pienoisydinvoimalalla tuotetaan kaukolämpöä, on se rakennettava lähelle kaupunkia. Vaikka kaupungin lähelle rakennettava ydinvoimala toteutettaisiin esim. maan pinnan alapuolelle, jää ydinvoiman terrorismiriski jäljelle.
  5. Ydinvoiman polttoaine uraani on ulkomainen energianlähde. Uraania on tuotava Suomen rajojen ulkopuolelta, mikä ylläpitää ulkomaista energiariippuvuutta. Kotimaisille uraanikaivoksille on sanottava ehdoton ei. Talvivaara on päästänyt mm. uraania valumaan luontoon.
  6. Ydinvoima on riippuvainen julkisesta rahoituksesta. Julkiset investoinnit ja kehittämisrahat on suunnattava uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan sekä lämpöpumppuihin ja näiden kehittämiseen. Tuulivoiman tuottaman edullisen sähkön ja lämpöpumppujen avulla voidaan tuottaa pienoisydinvoimaan verrattuna kilpailukykyistä kaukolämpöä, jolla vähennetään kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä.

 

Ei Uittamonsillalle!

Hirvensalon osayleiskaava tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi maanantaina 11.6. Viime valtuuston kokouksessa 28.5. saimme Vasemmistoliiton esityksestä pöydättyä osayleiskaavaesityksen.

Niin sanotun Uittamonsillan rakentaminen häiritsisi sillan aidoista huolimatta melu- ja päästöhaitoin lähistön asuinalueita, Sorttamäen ja Vaahemäen jalopuumetsiä, Katariinanlaakson luonnonsuojelualuetta, Ispoisten uimarantaa, Uittamon ja Katariinan melonta-alueita ja kaikkia edellisiä alueita ympäröiviä virkistys- ja luontoalueita.

Uittamonsilta on hyvän kaupunkirakenteen ja hyvän asuinympäristön vastainen. Se näkyy ja kuuluu kauas läntiseen ja eteläiseen Turkuun ja niiden ranta-alueille. Melu- ja päästöhaitat tunkeutuvat ympäri vuorokauden mantereen puolella Pihlajaniemeen, Uittamoon ja Katariinaan sekä Hirvensalon saaren puolella Moikoisiin, Kaistarniemeen ja Papinsaareen. Ympärivuorokautisesta melusta ja päästöistä seuraisi asukkaille ja virkistyskäyttäjille terveyshaittoja. Näiden alueiden asukkaille ja virkistyskäyttäjille silta on peruuttamaton hyvinvointitappio.

Jotta Uittamonsiltaa ja siihen liittyvää tievarausta ei tarvittaisi, Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran yhteenlaskettu asukasmäärä ei saa ylittää 20 000 asukasta. Turun kaupungin suunnittelema ylimitoitettu asukasmäärä tukkisi pysyvästi liikenteen keskustan ja Hirvensalon välillä. Hirvensalon alueita on jo nyt kaavoitettu täyteen.

Uittamonsiltaa kestävämpi tapa purkaa liikennesumaa on rakentaa Lauttarannan ja Majakkarannan välille kevyen liikenteen silta ja parantaa joukkoliikenneyhteyksiä Hirvensaloon.

Vappupuhe 1.5.2018, Turku, Vanha Suurtori

Hyvät kuulijat!

Yli satavuotinen työväenliike on saavuttanut paljon rohkeudella ja aloitteellisuudella. Tämän päivän työväenliike on kuitenkin paria poikkeusta lukuun ottamatta liian kiltti, passiivinen ja epäyhtenäinen.

Ensin porvarihallitus leikkaa viikatteella kansalaisten toimeentulosta ja lähipalveluista. Kärsijöinä ovat kaikenikäiset tavalliset kuntalaiset. Voitot kuormataan suurpääoman omistajille, suurituloisille ja veroparatiiseihin.

Mutta mitä tekee työväenliikkeen enemmistö?

Se solmii työnantajien kanssa niin sanotut kilpailukykysopimukset, joilla sidotaan työntekijöiden kädet entistä pidemmäksi aikaa työpisteille. Eikä siinäkään vielä kaikki, että työntekijän selkänahalla ja vapaa-ajalla maksatetaan kaikkien aikojen osinkokeväät. Tämän päälle miesvaltainen eliitti vielä taputtelee toisiaan selkään ja leikkaa naisvaltaisten alojen työntekijöiltä siivun palkasta pois ja margariinin leivän päältä.

Viimeistään tässä kohtaa tulisi nostaa pöydälle lakkoase, perua kikyt ja tuoda neuvottelupöytään työväenliikkeen pitkäaikaiset tavoitteet: työajan lyhentäminen ja sukupuolten palkkatasa-arvo.

Mutta työväenliikkeen enemmistö vieläpä uskottelee itselleen juhlivansa torjuntavoittoa. Saatiin kuulemma lupaus, että hallituksen porvaritrio jättäisi leikkurinsa talviteloille koko loppuhallituskauden ajaksi.

Yön pimeinä tunteina hallitus kuitenkin teroittaa viikatteensa, kirjoittaa lain niin kutsutusta aktiivimallista eli toisin sanoen työttömyyskorvauksien automaattileikkurista ja valmistelee tarinalle jo jatko-osaa eli kansalaisten vapautta ja työttömien toimeentulosta entisestään leikkaavaa uudistusta.

Työväenliikkeellä on kaikki välineet omissa käsissä viheltää peli poikki. Kansan parissa kytee syvenevä epäluottamus eliittiä kohtaan, mutta lakkokutsua ei vaan tule.

Kun kukaan muu ei uskalla kyseenalaistaa ääneen hallituksen omistajia ja työnantajia suosivaa leikkaus- ja yksityistämispolitiikkaa, on Vasemmistoliiton ja työväenliikkeen vasemmistolaisten edustajien oltava aloitteellisia ja lisättävä painetta työtaisteluihin.

Työväenliikkeen sisällä eri alojen työntekijöiden välistä solidaarisuutta on pönkitettävä. Se on mahdollista vain pistämällä ripeästi ja näkyvästi pystyyn nykyistä paljon laajempia tukilakkoja ja muiden alojen työntekijöiden työtaisteluja tukevia toimenpiteitä aina, kun yksittäisen alan työntekijöitä tai alan työehtoja uhataan.

Me olemme työväenliike. Me olemme juuri niin vahva, kuin meillä on kykyä tukea toinen toistemme työtaisteluja myös seuraavat sata vuotta. Ne sata vuotta, joiden aikana nähdään työajan lyhentyminen kuuteen tuntiin ja tosiasiallinen sukupuolten palkkatasa-arvo.

Hyvää työn juhlaa!

 

Selvityspyyntö Turun kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta

Jätin tänään Turun kaupunginhallitukselle kirjallisen selvityspyynnön asuntopolitiikasta. Turku ei rakenna riittävää määrää ja riittävän hajautetusti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Vuokrat nousevat ja asunnottomuus lisääntyy, kun kunta ei aktiivisesti hillitse vuokrien nousua rakentamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yksityiset vuokranantajat hyötyvät vuokratason noususta ja kuorivat voitot päältä. Samalla Turun sisällä alueet eriytyvät, kun uutta, kohtuuhintaista asumista ei saada sosioekonomisesti parempituloisemmille alueille. Eriytyminen syrjäyttää kuntalaisia ja erottaa yhteiskuntaluokkia toisistaan.

Tänään kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle lupailtiin seminaarissa, että kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto on jatkossa Turun asuntopolitiikan ykkösprioriteetteja. Kauniit ideat jäävät kuitenkin Turussa sanahelinäksi, kun Vasemmistoliiton ohella muilla puolueilla ei ole ollut poliittista tahtoa tarjota riittävää määrää ja riittävän hajauteusti tonttimaata kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Kunnan omista vuokra-asuntotuotantotavoitteista jäädään jatkuvasti jälkeen – eikä muutosta ole näköpiirissä.

Nyt on selvitettävä, selviytyykö Turku edes omista lupauksistaan valtiolle tuottaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kaupunginhallituksen on vihdoin otettava kantaa siihen, että halutaanko todella, että Turussa alueet eriytyvät ja asunnottomuus lisääntyy.

Selvityspyyntö:

Turun kaupungin oman, kohtuuhintaisen ja hajautetun vuokra-asuntotuotannon ongelmat ovat olleet esillä sekä julkisessa keskustelussa että kaupungin omissa osavuosikatsauksissa. Esitän kirjallisen selvityksen antamista kaupunginhallitukselle.
1) Miten Turun kaupunki on tähän asti onnistunut täyttämään kunnan oman, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon ne tavoitteet, jotka on määritelty valtion kanssa tehdyssä maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimuksessa?
2) Miten Turun kaupunki aikoo parantaa kunnan omaan, kohtuuhintaiseen ja hajautettuun vuokra-asuntorakentamiseen sopivien tonttien tarjontaa?

Valtuustoaloite 13.11.2017

Toisen asteen oppimateriaalien maksullisuudesta luovuttava

Toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuus on toteutettava Turussa kuluvalla taloussuunnittelukaudella.

Toisen asteen opintojen kulut eivät ole kohtuullisia. Lukio-opinnot aloittava opiskelija joutuu tällä hetkellä maksamaan opinnoistaan noin 2600 euroa. Summa sisältää oppimateriaalit ja ylioppilastutkinnossa tarvittavan laitteiston. Ammatillisessa koulutuksessa kustannukset ovat osalla koulutuslinjoista lukio-opintojakin kalliimmat.

Vähävaraisten perheiden lapset kuuluvat opintojen keskeytymisen riskiryhmään korkeiden maksujen vuoksi. Pelastakaa lapset ry:n mukaan joka neljäs toisen asteen opinnot keskeyttänyt kertoo vähävaraisuuden vaikuttaneen keskeyttämiseen. Rahapulasta kärsivät eniten ammatillisen koulutuksen opiskelijat.

Pelastakaa Lapset ry järjesti maksullisuudesta toisen asteen opiskelijoille kyselyn, johon vastanneista lähes 60 prosenttia koki, että opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita. Vastaajista 66 prosenttia piti opintojen kustannuksia kohtuuttomina.

Suomalaisista viisitoista prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25:een ikävuoteen mennessä. Nykyisten jatko-opintojen ja työelämän vaatimusten vuoksi toisen asteen tutkintoa vaille jäävät ovat kohonneessa syrjäytymisvaarassa.

Alhaisesta koulutustasosta ja syrjäytymisestä aiheutuvat taloudelliset ja inhimilliset hintalaput ovat maksuttoman toisen asteen hintalappua suurempia. Siksi Turussa on siirryttävä toisen asteen opintojen maksuttomuuteen.

Jaakko Lindfors